סדרה

תזמורת ירושלים-מזרח מערב*
תזמורת ירושלים-מזרח מערב*
זמין במחירים הבאים
מנוי חדש* ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00
מנוי ותיק* ‪₪‬ 140.00 ‪₪‬ 140.00
גמלאי* ‪₪‬ 140.00 ‪₪‬ 140.00
רגיל-מסובסד* ‪₪‬ 130.00 ‪₪‬ 130.00
ועדים-לא מסובסד* ‪₪‬ 130.00 ‪₪‬ 130.00
תושב חולון* ‪₪‬ 140.00 ‪₪‬ 140.00