סדרה

תזמורת ירושלים- מזרח מערב
תזמורת ירושלים- מזרח מערב 2019-2020
זמין במחירים הבאים
מנוי חדש* ‪₪‬ 285.00 ‪₪‬ 285.00
מנוי ותיק* ‪₪‬ 240.00 ‪₪‬ 240.00
גמלאי* ‪₪‬ 240.00 ‪₪‬ 240.00
רגיל-מסובסד* ‪₪‬ 225.00 ‪₪‬ 225.00
ועדים-לא מסובסד* ‪₪‬ 225.00 ‪₪‬ 225.00
תושב חולון* ‪₪‬ 240.00 ‪₪‬ 240.00