סדרה

כרטיסייה - תעודת נכה - 2021
כרטיסייה - תעודת נכה - 2021
זמין במחירים הבאים
תושב חולון ‪₪‬ 180.00 ‪₪‬ 180.00
תושב חוץ ‪₪‬ 210.00 ‪₪‬ 210.00
הנחת אחים חולון ‪₪‬ 165.00 ‪₪‬ 165.00
הנחת אחים תושב חוץ ‪₪‬ 195.00 ‪₪‬ 195.00