סדרה

כרטיסייה רגילה - 2021
כרטיסייה רגילה - 2021
זמין במחירים הבאים
תושב חולון ‪₪‬ 300.00 ‪₪‬ 300.00
תושב חוץ ‪₪‬ 350.00 ‪₪‬ 350.00
הנחת אחים חולון ‪₪‬ 275.00 ‪₪‬ 275.00
הנחת אחים תושב חוץ ‪₪‬ 325.00 ‪₪‬ 325.00