סדרה

חוג צלילים ומוסיקה אתי קארי - מחזור 2
חוג צלילים ומוסיקה אתי קארי - מחזור 2
זמין במחירים הבאים
כרטיס יחיד כל אדם חייב בכרטיס ‪₪‬ 360.00 ‪₪‬ 360.00
רשומים ל- 2 חוגים במקביל ‪₪‬ 324.00 ‪₪‬ 324.00
חוגי המשך ‪₪‬ 324.00 ‪₪‬ 324.00
חד הורית ‪₪‬ 306.00 ‪₪‬ 306.00
תאומים/אחים ‪₪‬ 306.00 ‪₪‬ 306.00