סדרה

חוג מוסיקה אחה"צ - מח' 22
חוג מוסיקה אחה"צ - מח' 22
זמין במחירים הבאים
כרטיס יחיד כל אדם חייב בכרטיס ‪₪‬ 360.00 ‪₪‬ 360.00
רשומים ל- 2 חוגים במקביל ‪₪‬ 324.00 ‪₪‬ 324.00
חוגי המשך ‪₪‬ 324.00 ‪₪‬ 324.00
חד הורית ‪₪‬ 306.00 ‪₪‬ 306.00
תאומים/אחים ‪₪‬ 306.00 ‪₪‬ 306.00
4 מפגשים ‪₪‬ 240.00 ‪₪‬ 240.00