סדרה

חוג איור 2020-21
חוג איור 2020-21
זמין במחירים הבאים
חדש- כיתות ג'- ו' ‪₪‬ 1700.00 ‪₪‬ 1700.00
חדש- כיתות ז'- י"ב ‪₪‬ 2200.00 ‪₪‬ 2200.00
ותיק- כיתות ג'- ו' ‪₪‬ 1570.00 ‪₪‬ 1570.00
ותיק- כיתות ז'- י"ב ‪₪‬ 2010.00 ‪₪‬ 2010.00
ילד שני- כיתות ג- ו ‪₪‬ 1530.00 ‪₪‬ 1530.00
ילד שני- כיתות ז- י"ב ‪₪‬ 1980.00 ‪₪‬ 1980.00
ילד שני ותיק- כיתות ג- ו ‪₪‬ 1413.00 ‪₪‬ 1413.00
ילד שני ותיק- כיתות ז- י"ב ‪₪‬ 1809.00 ‪₪‬ 1809.00