סדרה

בוקר של זהב
בוקר של זהב 2019-2020
זמין במחירים הבאים
מנוי חדש* ‪₪‬ 180.00 ‪₪‬ 180.00
גמלאי* ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00
תושב חולון* ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00
מנוי ותיק* ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00
רגיל-מסובסד* ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
ועדים-לא מסובסד* ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
בן זוג-לא מסובסד* ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00