סדרה

בוקר של זהב
בוקר של זהב 2019-2020
זמין במחירים הבאים
מנוי חדש* ‪₪‬ 180.00 ‪₪‬ 180.00
גמלאי* ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00
תושב חולון* ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00
מנוי ותיק* ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00
רגיל-מסובסד* ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
ועדים-לא מסובסד* ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
בן זוג-לא מסובסד* ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
קוד 555- גמלאי תעשייה אוירית ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
קוד 12- ועדים ‪₪‬ 150.00 ‪₪‬ 150.00
קוד 19-מועדוני גמלאים ‪₪‬ 170.00 ‪₪‬ 170.00